1156  h55 에즈락,ecs,바이오스타,폭스콘외보드 1장20000원

 

빽판넬포함 10장일괄190000원드립니다 

 

 

 

 

 

 

 

 

[장보드]  개인은 장보드가 좋습니다

 

 

1156  h55 에즈락,ecs,바이오스타,폭스콘외보드 1장20000원

빽판넬포함 10장일괄190000원드립니다

[미니보드]  

 

 

 

 

1156기가,아서스 H55미니보드 1장a급30,000원=10장일괄250,000원드립니다

 

 

 

 

am3 msa 바이오스타,에즈락외770  1개=12000원10개일괄110,000원

[미니, 장보드 중선택가능]  

 

 

 

1155 H61에즈락 ecs외보드 1장a급20,000원

 

 

 

 

1155 H61기가.아서스보드 1장a급25,000원

 

 

 

 모든씨피유 변동사항 있습니다 확인후 구매요망 감사합니다

 

 

 

 

 콘로 E4700 =1개5000원= 4개일괄16,000원

 

 

 콘로 E6700 =1개당6000원 

 

 

 콘로 E6850 =1개당6000원 

 

 

 

울프데일 E5700,5800 =1개3000원=20개일괄50,000원

 

 

 

울프데일 E6600 =1개3000원=40개일괄60,000원

 

 

 

울프데일 E6700 =1개3000원= 50개일괄100,000원

 

 

 

울프데일 E7500  =1개5000원

 

 

울프데일 E7600  =1개7000원

 

 

 

 

 

 

 쿼드 Q6700 =1개13000원

 

 

 

 

 

 쿼드 Q8200 =1개8000원=6개일괄42,000원

 

 

 쿼드 Q8300 =1개10000원=5개일괄45,000원

 

 

 쿼드 Q8400 =1개13000원=10개일괄120,000원

 

 

 쿼드 Q9400 =1개20000원

 

 

 

 쿼드 Q9550 =1개24000원=5개일괄115,000원

 

 

 

 

 

G1610 = 1개=6.000원=22개일괄110,000원

 

 

G1620 = 1개=7,000원=10개=일괄60,000원

 

 

G1630 = 1개=9,000원=9개=일괄72,000원

 

 

G2020 = 1개=10,000원 =7개63,000원

 

G2130 = 1개=11,000원 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3220 = 1개=30,000원 =3개일괄 87,000원

 

G3250 = 1개=32,000원 =3개일괄93,000원

 

G3260 = 1개=33,000원

 

 

i3  530 = 1개=6,000원2개10000원

 

i3  540 = 1개=7,000원=3개일괄18,000원 

 

i3  550 = 1개=9,000원=5개일괄40,000원

 

 

i3  2100 = 1개=23,000원=12개일괄264,000원

 

 

i3  2120 = 1개=24,000원=4개일괄92000원

 

 

i3  2130 = 1개=26,000원

 

 

 

i3  3220 = 1개=30,000원 = 6개일괄174,000원

 

 

i3  3240 = 1개=32,000원 = 5개일괄150,000원

 

 

i3  3250 = 1개=33,000원

 

 

i3  4130  1개62,000원=3개일괄180,000원

 

i3  4150  1개65,000원=2개일괄128,000원

 

 

 

 

i3  6100  1개100,000원=2개일괄198,000원

 

 

 

 

 

 

 

i5 650 =1개16,000원

 

i5 750 =1개22,000원=2개일괄42,000원

 

i5 760 =1개25,000원=3개일괄72,000원

 

 

 

 

 

 

i5 2300 =1개29,000원

 

 

 

 

 

 

i5 2500k =1개40,000원

 

 

 

 

i5 3470 =1개47,000원

 

 

i5 3570 =1개55,000원

 

 

 

 

i7 860 = 1개50000원

 

i7 870 = 1개55000원=2개일괄108000원

 

 

 

i7 2600 = 1개100,000원

 

 

E3 1231 V3  1개 : 135,000원

 

 

 

 

 

양품입니다 혹불량은as 교환은 7일드립니다 테스트 한 제품입니다

 

 

 

택배비는 선불3000원 후불4000원입니다010=9979=7506입니다